UDT lub TDT

Kursy na urządzenia transportu bliskiego podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego:

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Typy stosowanych wózków jezdniowych4
2.Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych8
3.Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie  oraz po zakończeniu pracy15
4.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa6
5.Wiadomości z zakresu BHP8
6.Wiadomości o dozorze technicznym i dźwignicach4
7.Bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych8
8.Zajęcia praktyczne15
 Razem68

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników i wciągarek hakowych sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 4 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi cięgników wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 1 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa cięgników8
4.Zawiesia i sprzęt pomocniczy2
5.Eksploatacja cięgników8
6.BHP2
7.Ćwiczenia praktyczne4
 Razem30

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników sterowanych z kabiny i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień nadanych prze Urząd Dozoru Technicznego . Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 6 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi cięgników wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 1 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa cięgników15
4.Zawiesia i sprzęt pomocniczy2
5.Eksploatacja cięgników12
6.BHP2
7.Ćwiczenia praktyczne8
 Razem44

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień nadanych prze Urząd Dozoru Technicznego . Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła podstawowa
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 3 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa dźwigów20
4.Eksploatacja dźwigów25
5.BHP3
6.Ćwiczenia praktyczne25
 Razem68

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień nadanych prze Urząd Dozoru Technicznego . Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła podstawowa
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 3 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach2
3.Budowa dźwigów10
4.Eksploatacja dźwigów15
5.BHP3
6.Ćwiczenia praktyczne15
 Razem47

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień nadanych prze Urząd Dozoru Technicznego . Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła podstawowa
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 3 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach2
3.Budowa dźwigów10
4.Eksploatacja dźwigów10
5.BHP3
6.Ćwiczenia praktyczne10
 Razem37

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu  7 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła podstawowa
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 3 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa podestów13
4.Eksploatacja podestów15
5.BHP3
6.Ćwiczenia praktyczne15
 Razem51

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze podestów ruchomych przejezdnych i przygotowanie słuchacza do zdania egzaminu przed komisją UDT i uzyskania uprawnień nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu  10 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podestów ruchomych przejezdnych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • zaświadczenie lekarskie
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa podestów20
4.Eksploatacja podestów30
5.BHP3
6.Ćwiczenia praktyczne20
 Razem78

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu  6 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 1 - miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa suwnic15
4.Zawiesia i sprzęt pomocniczy2
5.Eksploatacja suwnic   12
6.BHP2
7.Ćwiczenia praktyczne8
 Razem44

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu  11 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie - szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 1 - miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa suwnic30
4.Zawiesia i sprzęt pomocniczy4
5.Eksploatacja suwnic   30
6.BHP3
7.Ćwiczenia praktyczne15
 Razem87

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze żurawi samojezdnych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 11 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie – szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 3-miesięczna
 • prawo jazdy kat C

DODATKOWE INFORMACJE:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa żurawi20
4.Zawiesia i sprzęt pomocniczy4
5.Eksploatacja żurawi30
6.BHP3
7.Ćwiczenia praktyczne20
 Razem82

Cel szkolenia:

Przygotowanie do uzyskania uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego  na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 7 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym układem podnoszenia  wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie – szkoła podstawowa
 • uprawnienia operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • praktyka 1-miesięczna
 • uprawnienia elektro-energetyczne w zależności od rodzaju wózka

DODATKOWE INFORMACJE:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Ogólne wiadomości o dozorze technicznym i dźwignicach5
2.Podział wózków podnośnikowych podlegających dozorowi technicznemu1
3.Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia20
4.Konserwacja  wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia16
5.Bezpieczeństwo i higiena pracy, ppoż. pierwsza pomoc3
 Razem45

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy konserwacji dźwignic i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 7 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji dźwignic wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie – szkoła zawodowa
 • uprawnienia operatora dźwignic
 • praktyka 1-rok
 • uprawnienia elektro-energetyczne w zależności od rodzaju dźwignic

DODATKOWE INFORMACJE:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Ogólne wiadomości o dozorze technicznym i dźwignicach5
2.Podział wózków podnośnikowych podlegających dozorowi technicznemu1
3.Budowa dźwignic20
4.Konserwacja dźwignic16
5.Bezpieczeństwo i higiena pracy , ppoż. pierwsza pomoc3
 Razem45

TDT

Kursy na urządzenia transportu bliskiego podlegające pod Transportowy Dozór Techniczny:

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym2
2.Gazy stosowane do napędu silników2
3.Sprężony gaz ziemny CNG, skroplony gaz ziemny LNG, właściwości fizykochemiczne1
4.Parametry pracy silnika napędzanego gazem ziemnym.Przystosowanie silników do zasilania gazem CNG – 3 godziny w tym 1 godz. ćwiczeń3
5.Stacje do napełniania pojazdów gazem CNG i LNG.Stacje stałe i stacje ruchome. Części składowe stacji. Sposoby dostarczania gazu do stacji – 4 godziny w tym 2 godz. ćwiczeń4
6.Regulamin pracy stacji1
7.Kryteria bezpiecznej pracy stacji. Zagrożenia występujące przy pracy na stacji – 2 godziny w tym 1 godz. ćwiczeń2
 Wymagania stawiane pracownikom pracującym na stacji w czasie napełniania autobusu1
 Postępowanie obsługi stacji w przypadku awarii.ogólne wymagania w zakresie bhp i ppoż. –  4 godziny w tym 2 godz. ćwiczeń4
 Razem22

Cel szkolenia:

spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bhp przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych Dz. U. 1999 nr 75 poz. 846 z późniejszymi zmianami

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych, chemicznych gazów1
2.Gazy stosowane do napędu pojazdów2
3.Budowa zbiorników LPG – 2 godziny w tym 1 godz. ćwiczeń2
4.Osprzęt współpracujący ze zbiornikami LPG –  2 godziny w tym 1 godz. ćwiczeń1
5.Oznakowanie zbiorników LPG1
6.Warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem1
7.Napełnianie zbiorników LPG – czynności robocze i kontrolne – 7 godzin w tym 1 godz. ćwiczeń1
8.Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym2
9.Przepisy bhp i ppoż3
 Razem20

Cel szkolenia:

uzyskanie uprawnień do napełniania  przenośnych zbiorników  ciśnieniowych gazem sprężonym i skroplonym

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Zagadnienia organizacyjno-programowe1
2.Ogólne wiadomości o własnościach fizycznych i chemicznych gazów 1
3.Informacje szczegółowe o gazach stosowanych w instalacjach gaśniczych oraz sprzęcie podręcznym1
4.Budowa zbiorników ciśnieniowych stosowanych w pożarnictwie2
5.Oznakowanie zbiorników stałych i przenośnych2
6.Osprzęt współpracujący ze zbiornikami ciśnieniowymi1
7.Techniki napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych-omówienie zasad napełniania5
8.Wykonywanie dozoru technicznego nad   zbiornikami przenośnymi-organy dozoru technicznego i podstawy prawne1
9.Podstawowe zagadnienia bhp1
10.Konsultacje indywidualne1
 Razem16

Zamknij