Terminy szkoleń

Zgłoszenia i informacje:

biuro czynne w godzinach 8:00-16:00

Ewa Pieprzyk
tel. kom. (+48) 698 688 303
tel. (+48) 61 843 69 67
biuro@ckzcompertus.pl

Konrad Pieprzyk
tel. kom. (+48) 501 260 884

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

Najbliższe terminy szkoleń

27.04.2021 godz. 16:00
04.05.2021 godz. 16:00
11.05.2021 godz. 16:00
18.05.2021 godz. 16:00
25.05.2021 godz. 16:00

Terminy egzaminów przed Komisją UDT:

21.05.2021 godz. 9:00
25.06.2021 godz. 9:00

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 31
wjazd od ul. Jasielskiej

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych

Najbliższe terminy szkoleń

05.05.2021 godz. 9:00

Terminy egzaminów przed Komisją UDT:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 31 wjazd od ul. Jasielskiej, lub według uzgodnień z zamawiającym

Konserwator suwnic, wciągników, wciągarek

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawaiającym

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 31, lub według uzgodnień z zamawiającym

Konserwator wózków widłowych, podestów przejezdnych

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawaiającym

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 31, lub według uzgodnień z zamawiającym

Konserwator dźwigników, podnośników samochodowych

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 31, lub według uzgodnień z zamawiającym

Szkolenie energetyczne G2, G3

W tym: eksploatacja, dozór, pomiary wraz z egzaminem PZITS i SIMP

Najbliższe terminy szkoleń

Wideokonferencja + stacjonarny kurs
27.04.2021. godz 9:00
10.05.2021 godz. 9:00
– grupa 2 i 3
(urządzenia zużywające i przesyłające ciepło, ciśnieniowe, gazowe, np. sprężarki, kotły

Egzamin godz. 14:00

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i egzamin odbywają się
on-line
lub
w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 31, lub według uzgodnień z zamawiającym

Szkolenie elektryczne G1

W tym: eksploatacja, dozór, pomiary wraz z egzaminem SEP lub SIMP

Najbliższe terminy szkoleń

Wideokonferencja + stacjonarny kurs

27.04.2021. godz 9:00
10.05.2021 gpdz. 9:00
Egzamin godz. 14:00

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i egzamin odbywają się
on-line
lub
w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 31, lub według uzgodnień z zamawiającym

Szkolenie BHP i p.pomoc przedmedyczna

Najbliższe terminy szkoleń

Prowadzimy szkolenia BHP
w formie e-learning compertus.pebhp.pl oraz w formie telekonferencji
on-line,
Najbliższe terminy szkoleń

12.05.2021 godz. 8:30

Miejsce szkolenia:

Szkolenia odbywają się w Poznaniu na ul. Strzeszyńskiej 31, lub według uzgodnień z zamawiającym

Szkolenie BHP dla etatowych służb BHP

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia: Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 31, lub według uzgodnień z zamawiającym

Kursy spawalnicze

MIG, MAG, TIG, MMA, GAZOWE

Najbliższe terminy szkoleń

22.04.2021 godz. 16:00
07.05.2021 godz. 16:00

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 31, lub według uzgodnień z zamawiającym

Odnowienia uprawnień spawalniczych

Najbliższe terminy odnowień:

22.04.2020 godz. 15:00
30.04.2021 godz. 15:00
07.05.2021 godz. 16:00

Miejsce:

Zajęcia praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 31, lub według uzgodnień z zamawiającym

Kurs operatora suwnic

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:

Zajęcia praktyczne w miejscu u zamawiającego

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 31 lub w miejscu zamawiającego

Kurs obsługi i konserwacji urządzeń dźwignicowych na podwoziu kolejowym z egzaminem przed komisją TDT

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:

u zamawiającego

Kurs obsługi i konserwacji podestów, żurawi, wciągników, wciągarek, suwnic z egzaminem przed komisją TDT

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:

u zamawiającego

Kurs konserwacji wypornic sieci oraz korektorów położenia sieci z egzaminem przed komisją TDT

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:

u zamawiającego

Kurs obsługi wypornic sieci oraz korektorów położenia sieci

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:

u zamawiającego

Kurs teoretyczny pilotażu samolotów ultralekkich do uzyskania Świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego wystawionego przez ULC

kurs teoretyczny może się odbyć każdej chwili u ciebie w domu platforma e-learning: www.avioner.pl

Kurs praktyczny pilotażu samolotów ultralekkich do uzyskania Świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego wystawionego przez ULC

zaczynamy nowy sezon od marca 2021r. na lądowisku w Iwnie k. Kostrzyna zapraszamy

odbywa się po uzgodnieniu z instruktorem

Kontakt: 501 260 884

Kurs teoretyczny operatora dronów do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów w zasięgu (UAVO) i poza zasięgiem wzroku (BVLOS) wpisywanego do Świadectwa kwalifikacji wystawionego przez ULC

Najbliższe terminy szkoleń

Miejsce szkolenia:


Poznań ul. Strzeszyńska 31, Zajęcia praktyczne Iwno lądowisko przy Stadninie Koni
Kontakt 501 260 884

Uwaga – dotyczy wszystkich kursów:

W przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników,
zostanie przesunięty termin rozpoczęcia kursu, o którym zainteresowanych powiadomimy telefonicznie

Inne kursy

Przyjmujemy zgłoszenia na podane niżej kursy:

Po zebraniu wymaganej liczby zgłoszeń, powiadomimy uczestników o planowanym terminie rozpoczęcia kursu, telefonicznie lub e-mailem.

Polecamy:

Zamknij