Terminy szkoleń

Zgłoszenia i informacje:

Ewa Pieprzyk
tel. kom. (+48) 698 688 303
tel. (+48) 61 843 69 67
biuro@ckzcompertus.pl

Konrad Pieprzyk
tel. kom. (+48) 501 260 884

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

Najbliższe terminy szkoleń

17.09.2019 godz. 15:30
01.10.2019 godz. 15:30
15.10.2019 godz. 15:30
29.10.2019 godz. 15:30

Terminy egzaminów przed Komisją UDT:

11.09.2019 godz. 7:30 - powtórka
25.09.2019 godz. 7:30 - powtórka
16.10.2019 godz. 7:30 - powtórka

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Leśnych Skrzatów 1

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Terminy egzaminów przed Komisją UDT:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Leśnych Skrzatów 1, lub według uzgodnień z zamawiającym

Konserwator suwnic, wciągników, wciągarek

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawaiającym

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Leśnych Skrzatów 1, lub według uzgodnień z zamawiającym

Konserwator wózków widłowych, podestów przejezdnych

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawaiającym

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Leśnych Skrzatów 1, lub według uzgodnień z zamawiającym

Konserwator dźwigników, podnośników samochodowych

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Leśnych Skrzatów 1, lub według uzgodnień z zamawiającym

Szkolenie energetyczne G2, G3

W tym: eksploatacja, dozór, pomiary wraz z egzaminem PZITS i SIMP

Najbliższe terminy szkoleń

30.09.2019. godz 9:00
– grupa 2 i 3
(urządzenia zużywające i przesyłające ciepło, ciśnieniowe, gazowe, np. sprężarki, kotły

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Leśnych Skrzatów 1 lub według uzgodnień z zamawiającym

Szkolenie elektryczne G1

W tym: eksploatacja, dozór, pomiary wraz z egzaminem SEP lub SIMP

Najbliższe terminy szkoleń

30.19.2019. godz 9:00

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Leśnych Skrzatów 1 lub według uzgodnień z zamawiającym

Szkolenie BHP

Najbliższe terminy szkoleń

19.09.2019 godz. 8:30
Miejsce szkolenia Szkolenia odbywają się w Poznaniu przy ul. Leśnych Skrzatów 1 lub według uzgodnień z zamawiającym

Szkolenie BHP dla etatowych służb BHP

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Leśnych Skrzatów 1, lub według uzgodnień z zamawiającym

Kursy spawalnicze

MIG, MAG, TIG, MMA, GAZOWE

Najbliższe terminy szkoleń

02.10.2019 godz. 16:00
24.10.2019 godz. 16:00

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Leśnych Skrzatów 1, lub według uzgodnień z zamawiającym

Odnowienia uprawnień spawalniczych

Najbliższe terminy odnowień

02.10.2019 godz. 14:00
24.10.2019 godz. 14:00

Miejsce:

Zajęcia praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Leśnych Skrzatów 1, lub według uzgodnień z zamawiającym

Kurs operatora suwnic

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Leśnych Skrzatów 1
Zajęcia praktyczne w miejscu u zamawiającego

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Leśnych Skrzatów 1 lub w miejscu zamawiającego

Kurs obsługi i konserwacji urządzeń dźwignicowych na podwoziu kolejowym z egzaminem przed komisją TDT

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:

u zamawiającego

Kurs obsługi i konserwacji podestów, żurawi, wciągników, wciągarek, suwnic z egzaminem przed komisją TDT

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:

u zamawiającego

Kurs konserwacji wypornic sieci oraz korektorów położenia sieci z egzaminem przed komisją TDT

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:

u zamawiającego

Kurs obsługi wypornic sieci oraz korektorów położenia sieci

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:

u zamawiającego

Kurs teoretyczny pilotażu samolotów ultralekkich do uzyskania Świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego wystawionego przez ULC

kurs teoretyczny może się odbyć każdej chwili u ciebie w domu platforma e-learning: www.avioner.pl

Kurs praktyczny pilotażu samolotów ultralekkich do uzyskania Świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego wystawionego przez ULC

odbywa się po uzgodnieniu z instruktorem

Kontakt: 501 260 884

Kurs teoretyczny operatora dronów do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów w zasięgu (UAVO) i poza zasięgiem wzroku (BVLOS) wpisywanego do Świadectwa kwalifikacji wystawionego przez ULC

Najbliższe terminy szkoleń

do uzgodnienia z zamawiającym

Miejsce szkolenia:


Aeroklub Koszaliński – Zegrze Pomorskie
Kontakt 501 260 884

Uwaga – dotyczy wszystkich kursów:

W przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników,
zostanie przesunięty termin rozpoczęcia kursu, o którym zainteresowanych powiadomimy telefonicznie

Inne kursy

Przyjmujemy zgłoszenia na podane niżej kursy:

 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Kurs energetyczny: eksploatacja, dozór
 • Kurs elektryczny : eksploatacja , dozór, pomiary
 • Kurs na konserwatorów urządzeń podlegających pod UDT
 • Kurs na obsługę urządzeń podlegających pod UDT (wózki , suwnice, podesty, żurawie itp)
 • Kurs na konserwatorów urządzeń podlegających pod TDT
 • Kurs na obsługę urządzeń podlegających pod TDT (wózki, suwnice, podesty, żurawie, wciągniki itp)
 • Kurs na obsługę i konserwację wypornic sieci oraz korektorów położenia sieci
 • Weryfikacja uprawnień do Świadectwa Kfalifikacji Pilota samolotu ultralekkiego Lądowego zdobytego przez pilota według przepisów innych niż polskie i wydanego przez inne państwo, do uzyskania uprawnienia do pilotowania samolotu ultralekkiego lądowego (UAP(L)) wpisywanego do Świadectwa Kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495KG(UACP)
 • Kurs teoretyczny i praktyczny do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku (VLOS) wpisywanego do Świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO) wystawionego przez Urząd Lotnitwa Cywilnego
 • Kurs teoretyczny i praktyczny do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku (BVLOS) wpisywanego do Świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO) wystawionego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Kurs przeszkalanie na inny typ samolotu
 • Kurs holowanie szybowców i banerów reklamowych
 • Kurs loty nocne VFR

Po zebraniu wymaganej liczby zgłoszeń, powiadomimy uczestników o planowanym terminie rozpoczęcia kursu, telefonicznie lub e-mailem.

Polecamy:

 • Szkolenie spawania Poznań Wielkopolska
 • Szkolenie na obsługę suwnic podestów
 • Szkolenie energetyczne elektryczne Poznań
 • Holowanie samolotem szybowców i banerów reklamowych
 • Loty fotograficzne, widokowe
 • Loty zapoznawcze
 • Kurs pilotażu samolotów ultralekkich
 • Pilot dronów
Zamknij